Hågkomstbild

Hågkomstbild för minnesstund vid begravning.

Välj gärna en bild som väl representerar personligheten som anhöriga samt vänner har som sin minnesbild av personen ifråga.

Förstoring utföres från bild, negativ, diabild, digital bildfil, även delförstoring / maskning.

Lämplig storlek 20×30 inkl. skanning (repro) samt lätt retusch med ram.  200:-

Exempelbild, bilden är ett montage.